Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường cong y = 2(x^3) - 3m(x^2) + ( (m - 1) )x + 1 cắt đường thẳng y=2x+1 tại ba điểm phân biệt A,B,C thỏa mãn điểm C( (0;1) ) nằm giữa A và B, đồng thời đoạn thẳng AB có độ dài sqrt (30) .

【C37】Lưu lạiTìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đường cong $y = 2{x^3} - 3m{x^2} + \left( {m - 1} \right)x + 1$ cắt đường thẳng $y=2x+1$ tại ba điểm phân biệt $A,B,C$ thỏa mãn điểm $C\left( {0;1} \right)$ nằm giữa $A$ và $B$, đồng thời đoạn thẳng $AB$ có độ dài $\sqrt {30} $.
Đáp án:
1.png 1.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!