Cho hàm số ( C ):y = (x^3) - ( (3 - m) )x. Với giá trị nào đồ thị hàm số ( C ) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt?

【C39】Lưu lạiCho hàm số $\left( C \right):y = {x^3} - \left( {3 - m} \right)x$. Với giá trị nào đồ thị hàm số $\left( C \right)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt?
Đáp án:
Ta có ${x^3} - \left( {3 - m} \right)x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ {x^2} = 3 - m \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3 - m > 0\\ {0^2} \ne 3 - m \end{array} \right. \Leftrightarrow m < 3.$ Chọn A

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!