Cho hàm số ( C ):y = (x^3) - 3(x^2) - 9x + m. Với giá trị nào của m đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng?

【C7】Lưu lạiCho hàm số $\left( C \right):y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + m$. Với giá trị nào của $m$ đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại $3$ điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng?
Đáp án:
1.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!