Cho hàm số y = (x^3) - 5(x^2) + 3x + 9 có đồ thị là ( C ). Gọi Delta là đường thẳng đi qua A( ( - 1;0) ) và có hệ số góc là k. Tìm k để Delta cắt ( C ) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho tam giác OBC có trọng tâm G( (2;2) ) với O là gốc tọa độ.

【C9】Lưu lạiCho hàm số $y = {x^3} - 5{x^2} + 3x + 9$ có đồ thị là $\left( C \right)$. Gọi $\Delta $ là đường thẳng đi qua $A\left( { - 1;0} \right)$ và có hệ số góc là $k$. Tìm $k$ để $\Delta $ cắt $\left( C \right)$ tại ba điểm phân biệt $A, B, C$ sao cho tam giác $OBC$ có trọng tâm $G\left( {2;2} \right)$ với $O$ là gốc tọa độ.
Đáp án:
36.png

CHỦ ĐỀ 9: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Dạng: Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (chứa tham số) [1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!