Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình chung là 3 : 1? I. AaBb × aaBB. II. AABb × aaBb. III. XAX A × XAY. IV. AB/ab × AB/ab. V. AB/ab × Ab/ab. Số phương án đúng là

【C12】Lưu lạiBiết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình chung là 3 : 1?
I. AaBb × aaBB.
II. AABb × aaBb.
III. XAX A × XAY.
IV. AB/ab × AB/ab.
V. AB/ab × Ab/ab.
Số phương án đúng là
Đáp án:
Đáp án D
Phép lai I.: AaBb × aaBB = (Aa ×aa)(Bb × BB) cho tỉ lệ kiểu hình (1 : 1).1 = 1 : 1
Phép lai II. AABb × aaBb = (AA × aa)(Bb × Bb) cho đời con có tỉ lệ kiểu gen: 1 × (3 : 1) = 3 : 1
Phép lai III. XAX A × XAY cho đời con 100%A-
Phép lai IV. cho đời con có tỉ lệ 3 : 1
Phép lai V. cho đời con có tỉ lệ 1 : 2 : 1
→ Có 2 phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình chung là 3 : 1

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!