Cho A-B - hoa đỏ: A-bb + aaB + aabb hoa trắng. D quả tròn và d quả dài. Cho P có kiểu gen Aa BD/bd lai phân tích thế hệ sau có thể có tỉ lệ phân li kiểu hình là

【C14】Lưu lạiCho A-B - hoa đỏ: A-bb + aaB + aabb hoa trắng. D quả tròn và d quả dài. Cho P có kiểu gen Aa BD/bd lai phân tích thế hệ sau có thể có tỉ lệ phân li kiểu hình là
Đáp án:
Đáp án D
A-B-: hoa đỏ
A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng
D: tròn
d: dài
P: Aa $\frac{BD}{bd}$ × aa $\frac{bd}{bd}$ = (Aa × aa) $\left( 1\frac{BD}{bd}\,\,:\,\,1\frac{BD}{bd} \right)$
→ F 1: (1Aa : 1aa) $\left( 1\frac{BD}{bd}\,\,:\,\,1\frac{BD}{bd} \right)$
KG: 1Aa $\frac{BD}{bd}$ : 1Aa $\frac{bd}{bd}$ : 1aa $\frac{BD}{bd}$ : 1aa $\frac{bd}{bd}$
Kiểu hình: 1 đỏ, tròn; 2 trắng, dài : 1 trắng tròn.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!