Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định. Tính trạng hình dạng quả do cặp Dd quy định. Các gen quy định các tính trạng nằm trên NST thường, mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới đều giống nhau. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, thu được F1 có tỉ lệ: 40,5% hoa đỏ, quả tròn : 15,75% hoa đỏ, quả bầu dục : 29,25% hoa hồng, quả tròn : 8,25% hoa hồng, quả bầu dục : 5,25% hoa trắng, quả tròn : 1% hoa trắng, quả bầu dục. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tất cả 30 kiểu gen khác nhau về hai tính trạng nói trên. II. Các cây của P có kiểu gen giống nhau. III. Hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số 40%. IV. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 2,25%.

【C18】Lưu lạiỞ một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định. Tính trạng hình dạng quả do cặp Dd quy định. Các gen quy định các tính trạng nằm trên NST thường, mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới đều giống nhau. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, thu được F1 có tỉ lệ: 40,5% hoa đỏ, quả tròn : 15,75% hoa đỏ, quả bầu dục : 29,25% hoa hồng, quả tròn : 8,25% hoa hồng, quả bầu dục : 5,25% hoa trắng, quả tròn : 1% hoa trắng, quả bầu dục. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tất cả 30 kiểu gen khác nhau về hai tính trạng nói trên.
II. Các cây của P có kiểu gen giống nhau.
III. Hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số 40%.
IV. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 2,25%.
Đáp án:
Có 1 phát biểu đúng, đó là I. → Đáp án D.
- Xét các tính trạng:
+ Hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng = 9 : 6 : 1
→ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung; P dị hợp 2 cặp gen Aa Bb.
Quy ước: A-B- quy định hoa đỏ; A-bb hoặc aaB- quy định hoa hồng; aabb quy định hoa trắng.
+ Quả tròn: quả bầu dục = 3:1. → Quả tròn trội so với quả bầu dục; P dị hợp Dd.
- Xét chung 2 tính trạng:
P (Aa, Bb, Dd) × (Aa, Bb, Dd) → F1 có kiểu hình hoa trắng, quả bầu dục aa, bb, dd chiếm tỉ lệ = 1% → Có hiện tượng hoán vị gen.
→ Cặp gen Dd liên kết với một trong hai cặp gen Aa hoặc Bb. Giả sử Dd liên kết với Bb, ta có: P
+ Hoa trắng, quả bầu dục có kiểu gen aa $\frac{\underline{\text{bd}}}{\text{bd}}$ = 0,01. Vì cặp gen Aa phân li độc lập cho nên kiểu hình aa chiếm tỉ lệ 0,25 → $\frac{\underline{\text{bd}}}{\text{bd}}$= 0,01 : 0,25 = 0,04 = 0,2.0,2 = 0,4.0,1.
→Kiểu gen của P là giống nhau $Aa\frac{\underline{\text{Bd}}}{\text{bD}}$tần số hoán vị gen = 0,4 hoặc kiểu gen khác nhau $Aa\frac{\underline{\text{Bd}}}{\text{bD}}\times Aa\frac{\underline{\text{BD}}}{\text{bd}}$ tần số hoán vị = 0,2 (II, III sai)
I đúng. Vì P có kiểu gen dị hợp về 3 cặp, trong đó 2 cặp liên kết không hoàn toàn thì sẽ có 30 kiểu gen.
IV sai. Vì cây hoa đỏ, quả tròn có tỉ lệ = 40,5%. Cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng (AA$\frac{\underline{\text{BD}}}{\text{BD}}$) có tỉ lệ đúng bằng cây hoa trắng, quả bầu dục (aa$\frac{\underline{\text{bd}}}{\text{bd}}$) = 1%. → Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng = 1% : 40,5% ≈ 2,47%.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!