Cho ruồi giấm có kiểu gen frac(AB)(ab)((X)^(D))((X)^(d)) giao phối với ruồi giấm có kiểu gen frac(AB)(ab)((X)^(D))Y. Ở đời F1, loại kiểu gen frac(ab)(ab)((X)^(D))Y chiếm tỉ lệ 4,375%. Nếu cho ruồi cái frac(AB)(ab)((X)^(D))((X)^(d)) lai phân tích thì ở đời con, loại kiểu gen frac(ab)(ab)((X)^(D))Y chiếm tỉ lệ

【C20】Lưu lạiCho ruồi giấm có kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ giao phối với ruồi giấm có kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}Y.$ Ở đời F1 loại kiểu gen $\frac{ab}{ab}{{X}^{D}}Y$ chiếm tỉ lệ 4,375%. Nếu cho ruồi cái $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ lai phân tích thì ở đời con, loại kiểu gen $\frac{ab}{ab}{{X}^{D}}Y$ chiếm tỉ lệ
Đáp án:
Chọn đáp án B
P: $\frac{AB}{ab}XDXd\times \frac{AB}{ab}XDY=\left( \frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab} \right)\left( XDXd\times XDY \right)$
+ Có $XDXd\times XDY\to 1/4XDXD:1/4XDXd:1/4XDY:1/4XdY$
+ Kiểu gen $\frac{ab}{ab}XdY=4.375%\to \frac{ab}{ab}.1/4XdY=4,375%\to \frac{ab}{ab}=17,5%$
Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 bên ruồi cái nên cơ thể ruồi đực $\frac{AB}{ab}$ cho 2 loại giao tử $AB=ab=50%.$
Ruồi con $17,5%\frac{ab}{ab}=35%ab.50%ab$
Cơ thể ruồi cái cho $35%ab>25%\to $ Tần số hoán vị gen là: $100%-2.35%=30%$
Cho ruồi cái lai phân tích ta được: P: $\frac{AB}{ab}XDXd\times \frac{ab}{ab}XdY=\left( \frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab} \right)\left( XDXd\times XdY \right)$
+ $\frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab}\to $ kiểu gen $\frac{ab}{ab}=35%ab.lab=35%$
+ $XDXd\times XdY\to XdY=1/4$
Vậy tỉ lệ kiểu gen $ab/abXdY=35%:4=8,75%$

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!