Ở ruồi giấm, gen A quy đinh thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai: ♀frac(AB)(ab)((X)^(D))((X)^(d)) × ♂frac(AB)(ab)((X)^(D))Y , cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kêt luận đúng I. Phép lai trên có 28 loại kiểu gen. II. Có 12 loại kiểu hình. III. Tỉ lệ ruồi cái F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 10%. IV. Tần số hoán vị gen bằng 20%.

【C21】Lưu lạiỞ ruồi giấm, gen A quy đinh thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai: ♀$\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ × ♂$\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}Y$ , cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kêt luận đúng
I. Phép lai trên có 28 loại kiểu gen.
II. Có 12 loại kiểu hình.
III. Tỉ lệ ruồi cái F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 10%.
IV. Tần số hoán vị gen bằng 20%.
Đáp án:
Đáp án A
Phương pháp:
- Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
- Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen
Cách giải
Tỷ lệ thân xám cánh cụt mắt đỏ (A-bbD-) = 0,0375 → A-bb = 0,05 = aaB- → A-B- = 0,7 ; aabb = 0,2 ; f = 20%
Xét các kết luận
I. đúng, có 7 × 4 = 28 kiểu gen
II. đúng, 4 × 3 = 12
III. tỷ lệ con cái thân đen cánh cụt mắt đỏ ab/abXD- = 0,2 × 1 = 0,2 → III. sai
IV. đúng

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!