Ở một loài thực vật, tiến hành tự thụ phấn 1 cá thể thu được rất nhiều hạt lai, đem gieo các hạt lai và xác định kiểu hình thì nhận thấy có 590 cây cao, hoa đỏ, chín sớm: 160 cây cao, hoa trắng, chín muộn:160 cây thấp, hoa đỏ, chín sớm: 90 cây thấp, hoa trắng, chín muộn. Kiểu gen nào sau đây có thể được sử dụng để mô tả về cá thể đem tự thụ phấn

【C7】Lưu lạiỞ một loài thực vật, tiến hành tự thụ phấn 1 cá thể thu được rất nhiều hạt lai, đem gieo các hạt lai và xác định kiểu hình thì nhận thấy có 590 cây cao, hoa đỏ, chín sớm: 160 cây cao, hoa trắng, chín muộn:160 cây thấp, hoa đỏ, chín sớm: 90 cây thấp, hoa trắng, chín muộn. Kiểu gen nào sau đây có thể được sử dụng để mô tả về cá thể đem tự thụ phấn
Đáp án:
Tỉ lệ cây thấp, hoa trắng, chín muộn = 0,09 aabbdd = abd × abd
Ta thấy không xuất hiện các kiểu hình:
- Thấp, trắng, sớm (aabbD_)
- Cao, đỏ, muộn (A_B_dd)
Tức là các câu có xuất hiện giao tử ABd hoặc abD sẽ bị loại
→ Vậy, điều kiện của đáp án đúng là:
- Tạo được giao tử abd (tính cả giao tử hoán vị)
- Không tạo được giao tử ABd hoặc abD
- Có xảy ra hoán vị
A. Aa BD//bd → sai, xét hoán vị sẽ tạo ra giao tử ABd, abD
B. Ab//aB Dd → sai, tạo được giao tử ABd, abD
C. ABD//abd → đúng
- Nếu xét hoán vị tại A, a → không tạo ra giao tử ABd, abD và nếu f = 40% thì abd = 30% → aabbdd = 9% (thỏa mãn)
D. AbD//aBd → sai
- Nếu xét hoán vị tại D, d → không tạo được ABd, abD nhưng thụ tinh cho KG aabbdd ≠ 0,09
- Nếu xét hoán vị tại A, a → tạo ra giao tử ABd, abD.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!