Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, cơ thể nào sau đây phát sinh tối đa nhiều giao tử nhất?

【C9】Lưu lạiBiết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, cơ thể nào sau đây phát sinh tối đa nhiều giao tử nhất?
Đáp án:
Đáp án B
Kiểu gen AaBb giảm phân tối đa cho 4 loại giao tử
Kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ giảm phân tối đa cho 4 × 2 = 8 loại giao tử
Kiểu gen $Aa\frac{Bd}{bd}$ giảm phân tối đa cho 4 loại giao tử
Kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ giảm phân tối đa cho 4 loại giao tử

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!