Để xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau: Phép lai 1: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I với dòng hoa trắng II thu được F1 100% hoa trắng. Phép lai 2: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng II với dòng hoa trắng III thu được F1 100% hoa trắng. Phép lai 3: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I với dòng hoa trắng III thu được F1 100% hoa xanh. Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến.Kết luận nào sau đây là chính xác?

【C10】Lưu lạiĐể xác định quy luật di truyền chi phối sự hình thành màu sắc hoa một nhà khoa học đã tiến hành các phép lai sau:
Phép lai 1: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I với dòng hoa trắng II thu được F1 100% hoa trắng.
Phép lai 2: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng II với dòng hoa trắng III thu được F1 100% hoa trắng.
Phép lai 3: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I với dòng hoa trắng III thu được F1 100% hoa xanh.
Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến.Kết luận nào sau đây là chính xác?
Đáp án:
Đáp án A
Ở phép lai 3: Lai hai dòng thuần chủng hoa trắng I với dòng hoa trắng III thu được F1 100% hoa xanh → Đời con xuất hiện tính trạng mới hoàn toàn → Có hiện tượng tương tác gen kiểu bổ sung, hoa xanh là sự tương tác của 2 gen trội mà hoa trắng có 3 dòng thuần chủng nên đây là kiểu tương tác 9 : 7
Quy ước: A-B-: hoa xanh
A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng
Hoa trắng 1 có kiểu gen AAbb, hoa trắng 2: aabb, hoa trắng 3: aaBB
Xét các phát biểu của đề bài:
A đúng. Cây hoa xanh ở phép lai 3 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn cho 9 xanh : 7 trắng → Hoa trắng chiếm 43,75%
B sai. Hoa trắng 3: AAbb lai với hoa trắng 1 hoặc 2 thì đời con thu được 100% hoa trắng hoặc 100% hoa xanh

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!