Đặt điện áp xoay chiều u = (U_0)cos omega t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây đúng?

【C2】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều $u = {U_0}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây đúng?
Đáp án:
Trong đoạn mạch chỉ có Zc thì điện áp u chậm pha $\dfrac{\pi}{2}$ so với cường độ dòng
điện i

$\Rightarrow$ Chọn A

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!