Môt tụ điên có C = frac((((10)^( - 4))))((2pi )),F mắc vào nguồn điện xoay chiều có điên áp u = 100sqrt 2 cos ( (100pi t - frac(pi )(4)) ),( V ). Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là

【C11】Lưu lạiMôt tụ điên có $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,F$ mắc vào nguồn điện xoay chiều có điên áp $u = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,\left( V \right)$. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là
Đáp án:
Ta có :
$Z=Z_{C}=\dfrac{1}{wC}=\dfrac{1}{100\pi.\dfrac{10^{-4}}{2\pi}}=200\Omega$

Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là :

$I=\dfrac{U}{Z}=\dfrac{100}{200}=0,5(A)$

$\Rightarrow$ Chon A

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!