Cho dòng điện có cường độ i = 5sqrt 2 cos 100pi t (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung frac((250))(pi ),,mu F. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

【C13】Lưu lạiCho dòng điện có cường độ $i = 5\sqrt 2 \cos 100\pi t$ (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung $\frac{{250}}{\pi }\,\,\mu F$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng
Đáp án:
1e.png

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!