Một tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 4))))((6pi )),F. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai bản tụ có giá trị hiệu dụng là 90 V; cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ bằng 0,3 A. Tần số của dòng điện là

【C14】Lưu lạiMột tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{6\pi }}\,F.$ Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai bản tụ có giá trị hiệu dụng là 90 V; cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ bằng 0,3 A. Tần số của dòng điện là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!