Một tụ điện khi mắc vào nguồn điện u = Usqrt 2 cos ( (100pi t + pi ) ),( V ) thì cường độ dòng điện qua mạch là 2A. Nếu mắc tụ vào nguồn u = Ucos ( (120pi t + 0,5pi ) ),( V ) thì cường độ hiệu dụng qua mạch bằng

【C17】Lưu lạiMột tụ điện khi mắc vào nguồn điện $u = U\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \pi } \right)\,\left( V \right)$ thì cường độ dòng điện qua mạch là 2A. Nếu mắc tụ vào nguồn $u = U\cos \left( {120\pi t + 0,5\pi } \right)\,\left( V \right)$ thì cường độ hiệu dụng qua mạch bằng
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!