Đặt điện áp xoay chiều u = 120sqrt 2 cos ( (100pi t + frac(pi )(6)) ),( V ) lên một tụ điện có điện dung C = frac((100))((3pi )),mu F. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện là

【C20】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\left( V \right)$ lên một tụ điện có điện dung $C = \frac{{100}}{{3\pi }}\,\mu F.$ Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện là
Đáp án:
Ta có: $Z_C = \frac{1}{\omega.C} = \frac{1}{100\pi.\frac{100}{3\pi}.10^{-6}}= 300 \Omega$
$\Rightarrow I = \frac{U}{Z_C} =\frac{120}{300} = 0,4 A $
$\Rightarrow i = 0,4\sqrt[]{2}cos(100\pi t +\frac{2\pi}{3}) A$

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!