Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 4))))(pi ) F một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos ( (100pi t - (frac(pi )(6))) ) (V). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức

【C22】Lưu lạiĐặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi } F$ một điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 200\cos \left( {100\pi t - {\frac{\pi }{6}}} \right) (V).$ Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!