Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 2sqrt 2 cos 100pi t,( A ). Biết tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 3))))((5pi )),F. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là

【C24】Lưu lạiCường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức $i = 2\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\left( A \right).$ Biết tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{5\pi }}\,F.$ Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là
Đáp án:
cau 2.PNG

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!