Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = frac((((2.10)^( - 4))))(pi ),F thì biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là i = 3sqrt 2 cos ( (100pi t + frac(pi )(6)) ),( A ). Giá trị tức thời của uC tại thời điểm t = frac(1)((60)),s là

【C25】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }\,F$ thì biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là $i = 3\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\left( A \right).$ Giá trị tức thời của uC tại thời điểm $t = \frac{1}{{60}}\,s$ là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!