Một đoạn mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có tụ điện có dung kháng 10 Ω. Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện qua đoạn mạch là – 1 A thì tại thời điểm t1 + 0,015 s điện áp hai đầu tụ điện có giá trị là

【C26】Lưu lạiMột đoạn mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có tụ điện có dung kháng 10 Ω. Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện qua đoạn mạch là – 1 A thì tại thời điểm t1 + 0,015 s điện áp hai đầu tụ điện có giá trị là
Đáp án:
$\Delta\varphi=2\pi f\Delta t=1,5\pi$
Khi đó $u_{C}$ thời điểm $t_{1}+0,015$ sẽ ngược Pha với i thời điểm $t_{1}$ (do $u_{C}$ vuông pha với i)
Nên $u_{C}$=-$Z_{C}.i=-10.(-1)=10V$

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!