Đặt một điện áp xoay chiều u = 100sqrt 2 cos 100pi t,( V ) vào hai đầu một tụ điện C. Trong một chu kì thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong mạch trái dấu nhau là

【C28】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\left( V \right)$ vào hai đầu một tụ điện C. Trong một chu kì thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong mạch trái dấu nhau là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!