Đặt điện áp u = 200sqrt 2 cos ( (100pi t - frac(pi )(3)) ),( V ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 4))))(pi ),F. Trong một chu kì khoảng thời gian mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch ( tính theo đơn vị V) và cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch ( tính theo đơn vị A) thỏa mãn u.i >200 là

【C29】Lưu lạiĐặt điện áp $u = 200\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\,\left( V \right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\,F$. Trong một chu kì khoảng thời gian mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch ( tính theo đơn vị V) và cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch ( tính theo đơn vị A) thỏa mãn u.i >200 là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!