Đặt điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ lên hai cực của một tụ điện có điện dung C = frac((100))(pi ),mu F. Viết biểu thức của dòng điện.

【C31】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ lên hai cực của một tụ điện có điện dung $C = \frac{{100}}{\pi }\,\mu F$. Viết biểu thức của dòng điện.
Đặt điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ lên hai cực của một tụ điện có điện dung C = frac((100))(pi ),mu F. Viết biểu th
Đáp án:
Ta có biểu diễn trên đường tròn như sau:
D02.0101.jpg

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!