Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều 1 và 2. Lần lượt đặt các điện áp này vào đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì dung kháng lần lượt là ZC1 và ZC2. Tỉ số frac(((Z_(C1))))(((Z_(C2)))) bằng

【C33】Lưu lạiHình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều 1 và 2. Lần lượt đặt các điện áp này vào đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì dung kháng lần lượt là ZC1 và ZC2. Tỉ số $\frac{{{Z_{C1}}}}{{{Z_{C2}}}}$ bằng
Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều 1 và 2. Lần lượt đặt các điện áp này vào đoạn mạch chỉ c
Đáp án:
+ Tại cùng thời điểm mà cả 2 điện áp cùng đạt cực đại thì lúc này:
U1 có thời gian là $\frac{{3T}}{4}$ còn U2 có thời gian là $\frac{{5T}}{4}$ → $\frac{{{T_1}}}{{{T_2}}} = \frac{5}{3} \to \frac{{{f_1}}}{{{f_2}}} = \frac{3}{5}$
→  $\frac{{{Z_{C1}}}}{{{Z_{C2}}}} = \frac{{1.2\pi {f_2}C}}{{2\pi {f_1}C.1}} = \frac{5}{3}$

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!