Đặt điện áp các điện áp (u_1) = (U_(01))cos ( ((omega _1)t + (varphi _1)) ),( V ) và (u_2) = (U_(02))cos ( ((omega _2)t + (varphi _2)) ),( V ) vào hai tụ điện giống hệt nhau thì cường độ dòng điện phụ thuộc thời gian như hình vẽ lần lượt là đường 1 và đường 2. Tỉ số frac(((U_(01))))(((U_(02)))) là

【C34】Lưu lạiĐặt điện áp các điện áp ${u_1} = {U_{01}}\cos \left( {{\omega _1}t + {\varphi _1}} \right)\,\left( V \right)$ và ${u_2} = {U_{02}}\cos \left( {{\omega _2}t + {\varphi _2}} \right)\,\left( V \right)$ vào hai tụ điện giống hệt nhau thì cường độ dòng điện phụ thuộc thời gian như hình vẽ lần lượt là đường 1 và đường 2. Tỉ số $\frac{{{U_{01}}}}{{{U_{02}}}}$ là
Đặt điện áp các điện áp (u_1) = (U_(01))cos ( ((omega _1)t + (varphi _1)) ),( V ) và (u_2) = (U_(02))cos ( ((omega _2)t + (va
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!