Đặt điện áp xoay chiều u = (U_0)cos frac((2pi t))(T) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện, tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện bằng

【C6】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều $u = {U_0}\cos \frac{{2\pi t}}{T}$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện, tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện bằng
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!