Đặt điện áp u = (U_0)cos 100pi t (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 4))))((2pi )),F. Dung kháng của tụ là

【C9】Lưu lạiĐặt điện áp $u = {U_0}\cos 100\pi t$ (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}\,F$. Dung kháng của tụ là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!