Đặt vào hai đầu tụ điện C = frac((((10)^( - 4))))(pi ),F một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là

【C10】Lưu lạiĐặt vào hai đầu tụ điện $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\,F$ một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là
Đáp án:

Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ MỘT PHẦN TỬ [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!