Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần. Dung dịch X là

【C17】Lưu lạiCho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần. Dung dịch X là
Đáp án:
HD:
NaAlO2 không pư với NaOH.
CuSO4 MgCl2 tạo kết tủa với NaOH, sau đó kết tủa không tan.
AlCl3 thỏa mãn:
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl. Sau đó: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!