Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch nào sau đây không thu được kết tủa ?

【C19】Lưu lạiCho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch nào sau đây không thu được kết tủa ?
Đáp án:
HD:
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl. Sau đó: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.
Cho NaOH dư vào AlCl3 không thu được kết tủa.

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!