Chất rắn nào sau đây không tan được vào dung dịch KOH?

【C20】Lưu lạiChất rắn nào sau đây không tan được vào dung dịch KOH?
Đáp án:
HD: ☆ Yêu cầu: "tan - không tan trong dung dịch KOH"?
A. tan vì Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O.
B. tan vì Si + 2KOH + H2O → K2SiO3 + 2H2↑.
C. tan vì đơn giản K2CO3 tan trong nước của dung dịch.
D. không tan vì BaCO3 là kết tủa, không tan trong nước, cũng không có phản ứng với KOH. ❒

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!