Hợp chất nào sau đây kém bền với nhiệt?

【C27】Lưu lạiHợp chất nào sau đây kém bền với nhiệt?
Đáp án:
HD: ☆ Hợp chất kém bền nhiệt sẽ bị nhiệt phân hủy:
2Al(OH)3 ––to→ Al2O3 + 3H2O.
Còn lại: NaOH; BaSO4; MgCl2 là các chất bền nhiệt, khó bị nhiệt phân hủy. ❒

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!