Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl loãng?

【C29】Lưu lạiChất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl loãng?
Đáp án:
HD:
AlCl3 không thể phản ứng với dd HCl. Các chaatsconf lại đều pư được với dd HCl.

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!