Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

【C31】Lưu lạiChất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
Đáp án:
HD:
Al2O3 là oxit lưỡng tính, pư được với dd axit và dd kiềm.

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!