Al2O3 không tan được trong dung dịch nào sau đây?

【C6】Lưu lạiAl2O3 không tan được trong dung dịch nào sau đây?
Đáp án:
HD:
Al2O3 có tính lưỡng tính, tan được trong dd axit và kiềm. A không thỏa mãn.

CHƯƠNG II. KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIỂM THỦ, NHÓM

Dạng: 7.1. [HỢP CHẤT CỦA NHÔM] Lý thuyết cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!