Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên mathbb(R) và a là số dương khác 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

【C3】Lưu lạiCho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $a$ là số dương khác $1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Đáp án:

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHẦN TÍNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Bài tập tổng hợp và nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!