Cho F( x ) là một nguyên hàm của hàm số f( x ) = frac(1)((2x - 1)) trên mathbb(R)backslash ( (frac(1)(2)) ). Phát biểu nào sau đây sai?

【C27】Lưu lạiCho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{1}{{2x - 1}}$ trên $\mathbb{R}$$\backslash \left\{ {\frac{1}{2}} \right\}$. Phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án:
Screenshot_1.png

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHẦN TÍNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Bài tập tổng hợp và nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!