Cho hàm sốf( x ) = 2(x^2)(e^((x^3) + 2)) + 2x(e^(2x)), ta cóint (f( x )(rm(d))x = m(e^((x^3) + 2)) + nx(e^(2x)) - p(e^(2x)) + C) . Giá trị của biểu thức m + n + p bằng

【C28】Lưu lạiCho hàm số$f\left( x \right) = 2{x^2}{e^{{x^3} + 2}} + 2x{e^{2x}}$, ta có$\int {f\left( x \right){\rm{d}}x = m{e^{{x^3} + 2}} + nx{e^{2x}} - p{e^{2x}} + C} $. Giá trị của biểu thức $m + n + p$ bằng
Đáp án:

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHẦN TÍNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Bài tập tổng hợp và nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!