Cho biết hàm số f( x ) có đạo hàm f'( x ) liên tục và có một nguyên hàm là hàm số F( x ). Tìm nguyên hàm I = int ([ (2f( x ) + f'( x ) + 1) ]) dx.

【C30】Lưu lạiCho biết hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)$ liên tục và có một nguyên hàm là hàm số $F\left( x \right)$.

Tìm nguyên hàm $I = \int {\left[ {2f\left( x \right) + f'\left( x \right) + 1} \right]} dx$.
Đáp án:
Ta có $I = 2\int {f\left( x \right)dx} + \int {f'\left( x \right)dx} + \int {dx} = 2F\left( x \right) + f\left( x \right) + x + C.$ Chọn D

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHẦN TÍNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Bài tập tổng hợp và nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!