Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm có hàm số f( x ) = sin x + (e^x) - 5x?

【C9】Lưu lạiHàm số nào sau đây là một nguyên hàm có hàm số $f\left( x \right) = \sin x + {e^x} - 5x$?
Đáp án:
30.png

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHẦN TÍNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Bài tập tổng hợp và nâng cao

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!