Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit strearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

【C1】Lưu lạiKhi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit strearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là
Đáp án:
Giải: Thủy phân triglixerit X → Axit oleic + axit panmitic + axit strearic.

||⇒ X là (C17H33COO)(C15H31COO)(C17H35COO)C3H5 hay C55H104O6.

nX = 8,6 ÷ 860 = 0,01 mol ⇒ nO2 = 0,01 × (55 + $\frac{{104}}{4}$ – $\frac{6}{2}$) = 0,78 mol ⇒ VO2 = 17,472 lít.

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!