Một loại mỡ động vật E có thành phần gồm tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,235 mol O2, thu được 2,27 mol CO2 và 2,19 mol H2O. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH, thu được a gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

【C39】Lưu lạiMột loại mỡ động vật E có thành phần gồm tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,235 mol O2 thu được 2,27 mol CO2 và 2,19 mol H2O. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH, thu được a gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là
Đáp án:
HD: có khá nhiều cách và giải pháp cho bài này, xin trình bày 1 ý tưởng quy đổi như sau:

axit panmitic C15H31COOH; axit stearic C17H35COOH

⇒ tripanmitin: (C15H31COO)3C3H5 = 3C15H31COOH + C3H2

và tristearin: (C17H35COO)3C3H5 = 3C17H35COOH + C3H2

||→ quy hỗn hợp E gồm CnH2nO2 + C3H2. Giải đốt:

m gam E + 3,235 mol O2 –––to–→ 2,27 mol CO2 + 2,19 mol H2O.

♦ BTKL có m = 35,78 gam. BTNT oxi có nCnH2nO2 = 0,13 mol.

đốt CnH2nO2 cho nCO2 = nH2O; đốt C3H2 cho 3CO2 + 1H2O

||→ Rút ra: ∑nCO2 – ∑nH2O = 2nC3H2 → nC3H2 = 0,04 mol.

⇒ dùng bảo toàn nguyên tố C → n = (2,27 – 0,04 × 3) ÷ 0,13 = 215/13.

♦ Giải thủy phân E + NaOH → a gam muối CnH2n – 1O2Na + glixerol + H2O.

||→ Giá trị a = 0,13 × (14n + 54) = 37,12 gam (thay giá trị n trên vào).

⇒ đáp án đúng cần chọn là D. ♠.

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!