Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

【C40】Lưu lạiĐốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2 thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là
Đáp án:
HD• a gam triglixerit + 3,26 mol O2 → 2,28 mol CO2 + 2,2 mol H2O.

a gam X + NaOH → b gam muối.

• mX = mCO2 + mH2O - mO2 = 2,28 x 44 + 39,6 - 3,26 x 32 = 35,6 gam.

Theo bảo toàn oxi: nX = (2 x 2,28 + 1 x 2,2 - 2 x 3,26) : 6 = 0,04 mol.

• a gam X + 3NaOH → b gam muối + C3H8O3

nNaOH = 0,04 x 3 = 0,12 mol; nC3H8O3 = 0,04 mol.

Theo BTKL: b = 35,6 + 0,12 x 40 - 0,04 x 92 = 36,72 gam → Chọn C.

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!