Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là

【C5】Lưu lạiThủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2 thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là
Đáp án:
HD:
Từ số C của các muối => X có 55C => X là C55HxO6

C55HxO6 + (0,25x + 52)O2Screenshot_13.jpg55CO2 + 0,5xH2O

1,55 → 1,1 

=> x = 102

nX = 1,1/55 = 0,02 => mX = 17,16

${n_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}}$= 0,02 và nNaOH = 0,06

Bảo toàn khối lượng => m muối = mX + mNaOH – ${m_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}}$ = 17,72.

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!