Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là

【C7】Lưu lạiThủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2 thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là
Đáp án:
HD: "tinh tế" quan sát thấy 2 gốc axit tạo chất béo X đều có 18C
⇒ Công thức cấu tạo của X có dạng C57H2nO6.
☆ Giải đốt: C57H2nO6 + 1,61 mol O2 ––to→ 1,14 mol CO2 + ? mol H2O.
Theo đó, nX = 1,14 ÷ 57 = 0,02 mol ⇒ Bảo toàn nguyên tố O: nH2O = 1,06 mol.
Vậy, X là C57H106O6 ⇒ ∑số π = 5 = 3πC=O + 2πC=C ⇒ ∑nπC=C = 0,04 mol.
Mà: 1πC=C + 1Br2 ⇒ nBr2 = 0,04 mol ⇒ V = n ÷ CM = 0,04 ÷ 0,5 = 0,08 lít ⇄ 80 ml. ❒

Chủ đề 2 Este - Lipit

Dạng: [B] 2.2. BÀI TẬP CHẤT BÉO [Bài tập thủy phân kết hợp đốt cháy]

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!