Một dung dịch chứa KCl, MgCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa X và dung dịch Y. Y tác dụng với bột Fe dư ra chất rắn Z và dung dịch M. ( Z tan một phần trong dung dịch HCl dư). Dung dịch M có các chất tan là

【C2】Lưu lạiMột dung dịch chứa KCl, MgCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa X và dung dịch Y. Y tác dụng với bột Fe dư ra chất rắn Z và dung dịch M. ( Z tan một phần trong dung dịch HCl dư). Dung dịch M có các chất tan là
Đáp án:
HD• $\left\{\begin{matrix} KCl \\ MgCl_2 \end{matrix}\right.$ + AgNO3 → $ddY \left\{\begin{matrix} KNO_3 \\ Mg(NO_3)_2 \\ AgNO_3 du \end{matrix}\right.$ + ↓X: AgCl.

• $ddY \left\{\begin{matrix} KNO_3 \\ Mg(NO_3)_2 \\ AgNO_3 du \end{matrix}\right.$ + Fe dư → Rắn Z: Ag + ddM $ \left\{\begin{matrix} KNO_3 \\ Mg(NO_3)_2 \\ Fe(NO_3)_2 \end{matrix}\right.$

→ Đáp án đúng là đáp án A.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!