Có ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn: - X tác dụng với Y có kết tủa T xuất hiện; - Y tác dụng với Z có khí E thoát ra; - X tác dụng với Z vừa có kết tủa T' xuất hiện, vừa có khí E' thoát ra. X, Y, Z lần lượt là

【C11】Lưu lạiCó ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn:
- X tác dụng với Y có kết tủa T xuất hiện;
- Y tác dụng với Z có khí E thoát ra;
- X tác dụng với Z vừa có kết tủa T' xuất hiện, vừa có khí E' thoát ra.
X, Y, Z lần lượt là
Đáp án:
Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O.

H2SO4 + (NH4)2CO3 → (NH4)2SO4 + CO2↑ + H2O.

Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → BaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O

Đáp án B.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!