Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: - X tác dụng với Z có khí không màu thoát ra; - Y tác dụng với X hoặc Z đều tạo thành kết tủa trắng. Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

【C16】Lưu lạiCho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:
- X tác dụng với Z có khí không màu thoát ra;
- Y tác dụng với X hoặc Z đều tạo thành kết tủa trắng.
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là
Đáp án:
Giải: – X + Z → thoát khí ⇒ loại B và C.

– Y + Z → ↓ ⇒ chọn A.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!